* Benoeming erelid “juf” Tilly v.d. Meer

      Geen reacties op * Benoeming erelid “juf” Tilly v.d. Meer

Tijdens de ALV van 26 juni heeft het bestuur van buurtvereniging Buytenrode “juf” Tilly v.d. Meer in het zonnetje gezet als dank voor haar jarenlange inzet voor Buytenrode en haar benoemd tot erelid!

* Algemene Ledenvergadering 2021 buurtvereniging Buytenrode

De ALV zal plaatsvinden op vrijdag 25 juni 2021 in de grote zaal van buurtvereniging Buytenrode. Aanvang 19:30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur. De hiervoor benodigde stukken zoals de agenda en de jaarverslagen zijn op de site www.buytenrode.nl/alv te vinden en zijn tevens voor aanvang van de vergadering ter inzage in de buurtvereniging te vinden. Vooraf aanmelden bij ALV@buytenrode.nl of bel 06 52 22 20 48.

* Buurtvereniging Buytenrode heeft sinds zaterdag 5 juni een aantal van haar activiteiten hervat

Er zijn uiteraard nog steeds enkele voorschriften welke in acht moeten worden genomen zoals het desinfecteren van de handen bij binnenkomst, het gebruik van een mondkapje bij niet zitten en aanwezigheidsregistratie en/of vooraanmelding.
Daarnaast gelden de hygïene voorschriften welke buurtvereniging Buytenrode zelf heeft vastgesteld welke zichtbaar zijn opgehangen bij buurtvereniging Buytenrode.
Tenslotte is de eindtijd van alle activiteiten 22:00 uur.


De volgende activiteiten zijn opgeschort tot nà de zomervakantie; bingo, klaverjassen, de spirituele beurs en de spelgroep Dungeons & Dragons.

Vanaf 17 juli is buurtvereniging Buytenrode gesloten wegens de zomervakantie.

* Buurtvereniging Buytenrode is tot nader order gesloten voor alle activiteiten uitgezonderd de trombosedienst

Als gevolg van de laatst geldende Corona maatregelen is het bestuur van buurtvereniging Buytenrode genoodzaakt om tot nader order alle activiteiten af te gelasten. Alleen de trombosedienst vindt plaats op de reguliere dagen.

Zodra er een aanpassing in de maatregelen komt wordt dit op deze website vermeld.

Bekijk voor nadere informatie de kalender en/of de betreffende werkgroep aan de rechterzijde op deze website.
Bekijk ook deze pagina voor uitgebreide informatie.

* Tot medio december 2020 worden de Corona maatregelen bij buurtvereniging Buytenrode gehandhaafd voor diverse activiteiten van werkgroepen

Als gevolg van de aangepaste Corona maatregelen heeft het bestuur van Buytenrode besloten om tot medio december 2020 de volgende activiteiten nog NIET te starten.

Bingo,
Dansen op vrijdag,
Darts,
Dungeons & Dragons,
Klaverjassen,
Knutselclub,
Sweet Lake Sentinels,
Zoetermeerse Luchtvaart Club ZLC Los van de Grond

Zodra er meer duidelijkheid is over eventuele aanscherping of versoepeling van de maatregelen wordt dit zo spoedig mogelijk op deze website vermeld.

Bekijk voor nadere informatie de kalender en/of de betreffende werkgroep aan de rechterzijde op deze website.
Bekijk ook deze pagina voor uitgebreide informatie.