* Buurtvereniging Buytenrode heeft sinds zaterdag 5 juni een aantal van haar activiteiten hervat

Er zijn uiteraard nog steeds enkele voorschriften welke in acht moeten worden genomen zoals het desinfecteren van de handen bij binnenkomst, het gebruik van een mondkapje bij niet zitten en aanwezigheidsregistratie en/of vooraanmelding.
Daarnaast gelden de hygïene voorschriften welke buurtvereniging Buytenrode zelf heeft vastgesteld welke zichtbaar zijn opgehangen bij buurtvereniging Buytenrode.
Tenslotte is de eindtijd van alle activiteiten 22:00 uur.


De volgende activiteiten zijn opgeschort tot nà de zomervakantie; bingo, klaverjassen, de spirituele beurs en de spelgroep Dungeons & Dragons.

Vanaf 17 juli is buurtvereniging Buytenrode gesloten wegens de zomervakantie.

* Buurtvereniging Buytenrode is tot nader order gesloten voor alle activiteiten uitgezonderd de trombosedienst

Als gevolg van de laatst geldende Corona maatregelen is het bestuur van buurtvereniging Buytenrode genoodzaakt om tot nader order alle activiteiten af te gelasten. Alleen de trombosedienst vindt plaats op de reguliere dagen.

Zodra er een aanpassing in de maatregelen komt wordt dit op deze website vermeld.

Bekijk voor nadere informatie de kalender en/of de betreffende werkgroep aan de rechterzijde op deze website.
Bekijk ook deze pagina voor uitgebreide informatie.

* Tot medio december 2020 worden de Corona maatregelen bij buurtvereniging Buytenrode gehandhaafd voor diverse activiteiten van werkgroepen

Als gevolg van de aangepaste Corona maatregelen heeft het bestuur van Buytenrode besloten om tot medio december 2020 de volgende activiteiten nog NIET te starten.

Bingo,
Dansen op vrijdag,
Darts,
Dungeons & Dragons,
Klaverjassen,
Knutselclub,
Sweet Lake Sentinels,
Zoetermeerse Luchtvaart Club ZLC Los van de Grond

Zodra er meer duidelijkheid is over eventuele aanscherping of versoepeling van de maatregelen wordt dit zo spoedig mogelijk op deze website vermeld.

Bekijk voor nadere informatie de kalender en/of de betreffende werkgroep aan de rechterzijde op deze website.
Bekijk ook deze pagina voor uitgebreide informatie.

* Nieuwe maatregelen vanwege Corona, diverse activiteiten gestopt t/m 12 november 2020

Als gevolg van de aanvullende Corona maatregelen heeft het bestuur van Buytenrode besloten met onmiddellijke ingang en in ieder geval t/m 12 november 2020 de volgende activiteiten bij Buytenrode tijdelijk stop te zetten.

Bingo
Dansen op vrijdag
Darts
Dungeons & Dragons
Klaverjassen
Knutselclub
Sweet Lake Sentinels
Zoetermeerse Luchtvaart Club ZLC Los van de Grond

Zodra er meer duidelijkheid is over eventuele aanscherping of versoepeling van de maatregelen wordt dit direct op de website geplaatst.

Bekijk voor nadere informatie de kalender en/of de betreffende werkgroep aan de rechterzijde op deze website.
Bekijk ook deze pagina voor uitgebreide informatie.

* Herstart activiteiten bij buurtvereniging Buytenrode. Tot nader bericht gaan de bingo en Dungeons & Dragons nog niet van start.

Na een gedwongen Corona pauze en een zonnige vakantie zijn vanaf 31 augustus de activiteiten weer gestart bij buurtvereniging Buytenrode. Uiteraard binnen de geldende maatregelen van de regering en het RIVM.

Bekijk voor nadere informatie de kalender en/of de betreffende werkgroep aan de rechterzijde op deze website.
Bekijk ook deze pagina voor uitgebreide informatie.

* GEWIJZIGD: Annulering van de meeste evenementen t/m 30 juni vanwege Corona. De ALV zal plaatsvinden op 19 juni. De trombosedienst is aanwezig volgens de reguliere agenda.

Op grond van de maatregelen die door het kabinet zijn afgekondigd ter bestrijding van het corona virus heeft buurtvereniging Buytenrode alle activiteiten tot 1 juni 2020 stopgezet. Alleen de Trombosedienst heeft de bloedprik activiteiten voortgezet, binnen de geldende RIVM normen.

In de afgelopen periode heeft over de herstart van activiteiten regelmatig met de gemeente Zoetermeer overleg plaats gevonden. De gemeente heeft aangegeven dat de volgende activiteiten nog niet kunnen worden opgestart:
Yoga, bingo, dart, klaverjassen, line-dance, dansen, spirituele beurs en postzegelbeurs. Zij mogen pas worden opgestart als er nieuwe versoepelingen van de maatregelen komen.

Activiteiten die wel vanaf 1 juni kunnen worden opgestart zijn: activiteiten van de Trombosedienst, GGZ cursussen, spelletjesavonden van Sweet Lake Sentinels en Dungeon & Dragons en de veilingcommissie van de ZHPV.
Deze activiteiten vinden plaats in de grote zaal.

Overigens moet de bar nog gesloten blijven. Koffie, thee en water zijn wel verkrijgbaar.

Het bestuur van Buytenrode heeft een protocol opgesteld dat kan bijdragen om de veiligheid van deelnemers en vrijwilligers aan activiteiten zo goed mogelijk te borgen nu het kabinet en de gemeente hebben besloten activiteiten weer gefaseerd toe te staan vanaf 1 juni 2020. Dit protocol is in de buurtvereniging duidelijk zichtbaar voor een ieder opgehangen.

Zoals bekend is de Algemene Ledenvergadering op 22 april niet doorgegaan. De nieuwe datum voor de ALV is vrijdag 19 juni vanaf 19.30 uur, zaal open 19.00 uur.
Zie voor aanmelden en de vergaderstukken het hoofdstuk ALV.

De trombosedienst is aanwezig volgens de reguliere agenda.

* HULP in ZOETERMEER: Informatie over hulp bieden én ontvangen in Zoetermeer. Samenwerking gemeente Zoetermeer, UVV, Present, Palet Welzijn en Piëzo.

Hoe kan ik hulp bieden?
Wilt u iets doen voor een ander? Dan kunt u zich als vrijwilliger aanmelden op het platform Zoetermeer voor elkaar.

Hoe kan ik hulp krijgen?
Bent u ouder en heeft u hulp nodig?
Dan kunt u contact opnemen met Palet Welzijn.

Heeft u praktische ondersteuning nodig omdat u in een lastige situatie zit?
Dan kunt u contact opnemen met Piëzo.

 

* Inloopochtend van de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark

De Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark, deels gerund door bewoners van de wijk Buytenwegh, organiseert op 21 maart een inloopochtend bij buurtvereniging Buytenrode. Als speciale gast zal wethouder Jacobien Groeneveld aanwezig zijn bij deze informatieochtend. De start is om 10.00 uur, eindtijd is 12.00 uur. Aansluitend worden de aanwezigen uitgenodigd voor een schoonmaakrondje in het aangrenzende Buytenpark.

Website: http://www.kwaliteitsteambuytenpark.nl/