ZuidHollandse vereniging van PostzegelVerzamelaars ZHPV

Het “nieuwe” postzegels verzamelen

Steeds weer ontdekken mensen de fascinerende wereld van het postzegels verzamelen ofwel de filatelie. Opvallend is dat de reden waarom mensen in de ban van de postzegel raken erg kan verschillen. Aanvankelijk was er vooral de belangstelling voor een bepaald land of deel van de wereld. Het “compleet” krijgen van een land is dikwijls het hoogste doel; kosten noch moeite werden gespaard om dat ene lege plekje in het voorgedrukte album op te vullen. Daarnaast specialiseren verzamelaars zich in postale aspecten zoals posttarieven, bijzondere documenten, vormen van postvervoer en dergelijke. Ook andere hobby’s of interesses van verzamelaars zijn dikwijls aanleiding om juist daarover een verzameling op te bouwen. Denk aan vogels, geschiedenis, fietsen, treinen, bloemen, componisten, kunst of sport. Dit noemt men meestal thematisch verzamelen. Kortom, de mogelijkheden tot specialiseren van het verzamelen zijn eindeloos.

De computer kan zeer behulpzaam zijn bij het opzetten van de verzameling, het registreren van het verzamelde of te verzamelen filatelistisch materiaal en zelfs met het opmaken van albumbladen.

De Postzegelbeurs en de ZHPV kunnen voor verzamelaars veel betekenis hebben: je treft er gelijkgestemde en deskundige filatelisten aan en je kan er aan goede informatie, zegels en ander materiaal komen voor je verzameling.

Tien keer per jaar zijn er in buurtvereniging Buytenrode postzegel(ruil)beurzen op de eerste zaterdag van de maand (behalve in de maanden juli en augustus). Er wordt veel onderling geruild en uiteraard worden er de nodige filatelistische nieuwtjes en belangrijke wetenswaardigheden uitgewisseld. Verzamelaars wordt de gelegenheid geboden om hun kennis omtrent hun verzamelgebied én hun verzameling verder uit te breiden.

Speciaal voor de jeugd van 7 tot 18 jaar zijn er activiteiten “Stamps 4 kids” onder enthousiaste en gediplomeerde leiding.

Ook streeft de ZHPV, in samenwerking met de buurtvereniging, er naar om 2x per jaar een postzegelveiling te organiseren. Zodra daarover meer bekend is wordt dat op de website www.zhpv.nl bekend gemaakt.  Meer informatie? Bel 06-27233453 of email ons via info@zhpv.nl of kom gewoon eens langs op de eerste zaterdag van de maand (juli en augustus uitgezonderd). Tussen 13.00 uur en 16.00 uur ben jij van harte welkom.

In buurtvereniging Buytenrode ontmoeten postzegelverzamelaars elkaar!