Bestuur

Het bestuur van buurtvereniging Buytenrode bestaat momenteel uit de volgende personen

Voorzitter:                      Leo Kiehl
Penningmeester:              Wim Wenning
Secretaris:                      Aad v.d. Meer
Algemeen bestuurslid:       Mirjam de Gee
Algemeen bestuurslid:       Ruud de Jonge

De leden van het bestuur worden voor een periode van twee jaar benoemd door de Algemene ledenvergadering.

De Algemene ledenvergadering benoemt ook de leden van de kascontrolecommissie voor een periode van twee jaar. Op dit moment is er een vacature bij de kascontrole commissie en zijn we ook op zoek naar een reserve-lid. Zoals u ziet is Buytenrode op zoek naar nieuwe bestuurs- en kascontrolecommissieleden.
Heeft u interesse of vragen, neem dan contact met ons op via ons telefoonnummer 079 – 3518298 of stuur je gegevens naar bestuur@buytenrode.nl