* UPDATE: Alleen GGZ, trombosedienst, en taallessen vinden plaats t/m 16 januari 2022, alle activiteiten van werkgroepen komen te vervallen

Vanwege de aangescherpte COVID-19 maatregelen welke op dinsdag 14 december 2021 zijn aangekondigd door Mark Rutte en Hugo de Jonge ziet het bestuur van buurtvereniging Buytenrode zich, tot onze spijt, genoodzaakt om t/m 16 januari 2022 alleen de GGZ, trombosedienst, en taallessen door te laten gaan. Alle activiteiten van werkgroepen komen te vervallen.

Namens het bestuur van buurtvereniging Buytenrode

* GEANNULEERD: Snuffelmarkt 13 november 2021 én Bingo 17 november 2021

Vanwege de aangescherpte COVID-19 maatregelen welke op vrijdag 12 november 2021 zijn aangekondigd door Mark Rutte en Hugo de Jonge ziet het bestuur van buurtvereniging Buytenrode zich, tot onze spijt, genoodzaakt om de SNUFFELMARKT van 13 november 2021 én de BINGO van 17 november 2021 te annuleren. Wij willen u bedanken voor de getoonde interesse en hopen u bij een volgende gelegenheid wél te mogen verwelkomen.

Namens het bestuur van buurtvereniging Buytenrode

* Benoeming erelid “juf” Tilly v.d. Meer

      Geen reacties op * Benoeming erelid “juf” Tilly v.d. Meer

Tijdens de ALV van 26 juni heeft het bestuur van buurtvereniging Buytenrode “juf” Tilly v.d. Meer in het zonnetje gezet als dank voor haar jarenlange inzet voor Buytenrode en haar benoemd tot erelid!

* Algemene Ledenvergadering 2021 buurtvereniging Buytenrode

De ALV zal plaatsvinden op vrijdag 25 juni 2021 in de grote zaal van buurtvereniging Buytenrode. Aanvang 19:30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur. De hiervoor benodigde stukken zoals de agenda en de jaarverslagen zijn op de site www.buytenrode.nl/alv te vinden en zijn tevens voor aanvang van de vergadering ter inzage in de buurtvereniging te vinden. Vooraf aanmelden bij ALV@buytenrode.nl of bel 06 52 22 20 48.

* Buurtvereniging Buytenrode heeft sinds zaterdag 5 juni een aantal van haar activiteiten hervat

Er zijn uiteraard nog steeds enkele voorschriften welke in acht moeten worden genomen zoals het desinfecteren van de handen bij binnenkomst, het gebruik van een mondkapje bij niet zitten en aanwezigheidsregistratie en/of vooraanmelding.
Daarnaast gelden de hygïene voorschriften welke buurtvereniging Buytenrode zelf heeft vastgesteld welke zichtbaar zijn opgehangen bij buurtvereniging Buytenrode.
Tenslotte is de eindtijd van alle activiteiten 22:00 uur.


De volgende activiteiten zijn opgeschort tot nà de zomervakantie; bingo, klaverjassen, de spirituele beurs en de spelgroep Dungeons & Dragons.

Vanaf 17 juli is buurtvereniging Buytenrode gesloten wegens de zomervakantie.